facebooktwittertwitter
actividades

Xornadas de Arquivos "Olga Gallego" 2016

Actas das II Xornadas Olga Gallego de Arquivos: Os arquivos da Administración local: Política, planificación e sistemas fronte ao cambio
Ponencias e comunicacións
Os arquivos municipais no Sistema de Arquivos e Galicia: novos retos
Los programas de colaboración archivística de Diputaciones y Comunidades Autónomas con los pequeños municipios
Tesouros no faiado: as doazóns documentais da veciñanza no Arquivo Municipal de Teo (A Coruña)
El Archivo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo
O dereito de acceso á información nas entidades locais após a entrada en vigor da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno
Desarrollo e implantación de la aplicación informática para la gestión de archivos de las entidades locales de Castilla-La Mancha (ARCEL)
Pere Pastallé Sucarrats; Jaume Enric Zamora Escala