facebooktwittertwitter
fundacion
Fundación Olga Gallego
  • Documentos fundacionais

    ORDE do 28 de maio de 2014 pola que se clasifica de interese cultural a Fundación Olga Gallego. [Descargar]

    RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 2014 pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Olga Gallego. [Descargar]

    Escritura fundacional e estatutos [Descargar]

  • Memorias e plans

    Memoria da Fundación Olga Gallego. Ano 2014 [Descargar]

    Memoria da Fundación Olga Gallego. Ano 2015 [Descargar]

    Memoria da Fundación Olga Gallego. Ano 2016 [Descargar]

    Memoria da Fundación Olga Gallego. Ano 2017 [Descargar]

    Memoria da Fundación Olga Gallego. Ano 2018 [Descargar]

    Memoria da Fundación Olga Gallego. Ano 2019 [Descargar]

    Memoria da Fundación Olga Gallego. Ano 2020 [Descargar]

    Plan de actuación da Fundación Olga Gallego. Ano 2015 [Descargar]

    Plan de actuación da Fundación Olga Gallego. Ano 2016 [Descargar]

    Plan de actuación da Fundación Olga Gallego. Ano 2017 [Descargar]

    Plan de actuación da Fundación Olga Gallego. Ano 2018 [Descargar]

    Plan de actuación da Fundación Olga Gallego. Ano 2019 [Descargar]

    Plan de actuación da Fundación Olga Gallego. Ano 2020. [Descargar]

    Plan de actuación da Fundación Olga Gallego. Ano 2021. [Descargar]

    Plan de actuación da Fundación Olga Gallego. Ano 2022 [Descargar]

    Plan de actuación da Fundación Olga Gallego. Ano 2023. [Descargar]

  • Acordos e convenios

    Convenio marco de colaboración entre a Universidade da Coruña e a Fundación Olga Gallego no ámbito dos arquivos e o patrimonio documental [Descargar]

    Convenio marco de colaboración entre a Fundación Olga Gallego e o Grupo Marcelo Macías de Colaboradores do Museo e Arquivo Provinciais de Ourense [Descargar]

  • Outros documentos

    LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. Olga Gallego e a condición feminina [Descargar]

    LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. Olga Gallego y la condición femenina [Descargar]

    Conclusións das II Xornadas Olga Gallego de Arquivos (galego) [Descargar]

    Conclusións das II Xornadas Olga Gallego de Archivos (castelán) [Descargar]

    Francisco Fernández del Riego, y los archiveros-bibliotecarios, por Pedro López Gómez [Descargar]