facebooktwittertwitter
fundacion
Fundación Olga Gallego
 • Documentos fundacionais

  Escritura notarial con estatutos. [Descargar]

  ORDE do 28 de maio de 2014 pola que se clasifica de interese cultural a Fundación Olga Gallego. [Descargar]

  RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 2014 pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Olga Gallego. [Descargar]

 • Memorias e plans

  Memoria da Fundación Olga Gallego. Ano 2014 [Descargar]

  Memoria da Fundación Olga Gallego. Ano 2015 [Descargar]

  Memoria da Fundación Olga Gallego. Ano 2016 [Descargar]

  Memoria da Fundación Olga Gallego. Ano 2017 [Descargar]

  Memoria da Fundación Olga Gallego. Ano 2018 [Descargar]

  Memoria da Fundación Olga Gallego. Ano 2019 [Descargar]

  Plan de actuación da Fundación Olga Gallego. Ano 2015 [Descargar]

  Plan de actuación da Fundación Olga Gallego. Ano 2016 [Descargar]

  Plan de actuación da Fundación Olga Gallego. Ano 2017 [Descargar]

  Plan de actuación da Fundación Olga Gallego. Ano 2018 [Descargar]

  Plan de actuación da Fundación Olga Gallego. Ano 2019 [Descargar]

  Plan de actuación da Fundación Olga Gallego 2020 [Descargar]

 • Acordos e convenios

  Convenio marco de colaboración entre a Universidade da Coruña e a Fundación Olga Gallego no ámbito dos arquivos e o patrimonio documental [Descargar]

  Convenio marco de colaboración entre a Fundación Olga Gallego e o Grupo Marcelo Macías de Colaboradores do Museo e Arquivo Provinciais de Ourense [Descargar]

 • Outros documentos

  LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. Olga Gallego e a condición feminina [Descargar]

  LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. Olga Gallego y la condición femenina [Descargar]

  Conclusións das II Xornadas Olga Gallego de Arquivos (galego) [Descargar]

  Conclusións das II Xornadas Olga Gallego de Archivos (castelán) [Descargar]