facebooktwittertwitter
fundacion
minia_martull.png

Martul Tobío, Minia (Vocal honoraria)

Minia Martul Tobío. Bibliotecaria, foi directora da Biblioteca Pública de Ourense, e elaborou diversos catálogos de bibliotecas, entre outros o da Casa-Museo de Otero Pedrayo, en Trasalba.

Filla de Mª de los Ágeles Tobío Fernández e Pedro Martul Rey, os cuais deberon exiliarse tras a Guerra Civil. Herdou da súa nai o interese pola labor bibliotecaria[1]. Fora esta membro do Cuerpo de Auxiliares de Bibliotecas, do que foi expulsada e depurada en 1950, ao seu regreso a España. De todo iso deixaría constancia, tanto da súa experiencia republicana como do seu exilio en Méjico, nas súas memorias[2]

Minia Martul ingresou no Cuerpo Auxiliar de Arquivos, Bibliotecas e Museos. O seu primeiro destino foi a Biblioteca Central da Universidade de Salamanca, e simultaneó, ao pouco tempo, os seus labores profesionais neste centro con e na biblioteca da Facultade de Filosofía e Letras da mesma Universidade.

Nesta época colaborou na redacción do catálogo da colección Unamuno correspondente ao seu exilio en Hendaya e depositada na biblioteca de Casa-Museo “Miguel de Unamuno”. Posteriormente, a Universidade de Salamanca, faríaa cargo da redacción do inventario da colección epistolar de D. Miguel de Unamuno, que chegaría a ser publicado posteriormente.

En 1966, por concurso público, foi destinada á Biblioteca Pública do Estado en Cádiz, onde sería responsable do catálogo do Fondo Antigo. E en 1967 foi destinada como directora á Biblioteca Pública de Alcoy (Alacante) onde desenvolvería o seu labor ata o ano 1969.

En marzo de 1969 tomaría posesión da praza do Cuerpo Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos da Biblioteca Pública do Estado en Ourense. A partir de 1980 faríase cargo da dirección deste centro, ata 1983; e desde 1985 ata a súa xubilación en setembro de 2004, así como do Centro Coordinador de Bibliotecas da provincia.

Durante o exercicio da dirección fíxose cargo do proceso de transferencia da Biblioteca do Estado á Xunta de Galicia. Esta última administración confirmouna na dirección[3]. Entre as distintas actividades desenvolvidas, no exercicio das súas responsabilidades, destaca a organización do fondo xeral e antigo (séculos XVI-XVIII), do que se chegou a publicar un catálogo impreso[4].  Así mesmo, interveu en actividades de ámbito nacional de difusión do libro[5]; así como en grupos de traballo organizados baixo a tutela do Ministerio de Cultura, co obxecto de estudar a elaboración de normativas relativas aos distintos servizos ofrecidos nas bibliotecas públicas[6].

Colaborou, en 1981, xunto con Olga Gallego Domínguez, da que foi gran amiga, na organización e descrición catalográfica de bibliotecas ourensás tan significativas como a que pertenceu a D. Ramón Otero Pedrayo, depositada na súa casa-museo, sita en Trasalba (Amoeiro), propiedade da Fundación que leva o seu nome. Posteriormente sería publicado o seu catálogo mecanizado.  Tamén se involucrou nas tarefas de Anabad Galicia, hoxe BADMA, chegando a ser membro da súa Xunta directiva, baixo a presidencia de Francisco Fariña.

É de interese sinalar que a familia Martul Tobío realizou o depósito de documentos privados, correspondentes ao período 1936-1950, no Museo do Pobo Galego, de Santiago de Compostela. Estes son custodiados entre os arquivos persoais e familiares da súa “Biblioteca e Arquivo”[7].

 

[1]   Álbum de Mulleres do Consello da Cultura Galega.

En: http://www.culturagalega.org/album/detalle.php?ide=502. Consultado o 07/01/2015

[2]   Anacos dá vida dunha muller galega / María Tobío ; edición a cargo de Luís Martul e Xosé Ramón Fandiño. Sada, A Coruña [Spain] : Ediciós do Castro, [2003]. En: http://franklin.library.upenn.edu/record.html?id=FRANKLIN_3993973.. Consultado o 07/01/2015. Citado en: Mujeres bibliotecarias durante la II República: de vangarda intelectual a la depuración / Rosa San Segundo Manuel. En: http://www.sbhac.net/Republica/Colabora/extr2010-sansegundo-manuel.pdf.. Consultado o 07/01/2015,- Guerra Civil Española y sús vítimas. En: http://www.sbhac.net/Republica/Colabora/extr2010-sansegundo-manuel.pdf. Consultado o 07/01/2015.

[3]   Directorio das Bibliotecas Públicas do Estado. EDUCAES. En: http://www.educaes.com/bibliotecas.asp. Consultado o 07/01/2015.

[4]   MARTUL TOBÍO, Minia. Fondo antigo dá Biblioteca Pública de Ourense, catálogo dos séculos XVI-XVII-XVIII / Minia Martul Tobío, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe. S.l.[Santiago de Compostela]:  Xunta de Galicia. Consellería de Cultura. Dirección Xeral de Cultura, 1995. Citado por FORTU,  Mara. The Medieval Musical Manuscripts of the Cistercian Order in Portugal and Galicia,  nota 4, p. 229. En: http://www.academia.edu/7435573/The_Medieval_Musical_Manuscripts_of_the_Cistercian_Order_in_Portugal_Ottawa_Canada_The_Institute_of_Mediaeval_Music_2013_.  Consultado o 07/01/2015. Incluída na Base de datos WorldCat. En: http://www.worldcat.org/ Consultado o 07/01/2015.

[5]   Invitada Nacional ao Liber 2007.                           En:http://www.federacioneditores.org/0_Resources/Documentos/PROGRAMA_CONVIDADOS_NACIONAIS.pdf. Consultado o 07/01/2015.

[6]   Pautas sobre servicios de Bibliotecas Públicas (Documento de trabajo). Grupo de traballo / Selgas Gutiérrez, Joaquín... Martul Tobío, Minia [et al]. Logroño, xuño de 2000, 52 p. En: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/eu/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/cooperacion/congresos-e-xornadas/xornadas-de-cooperacion-bibliotecaria/ja2000/Informe_Pautas2000.pdf. Consultado o 07/01/2015.- Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas / Grupo de trabajo formado por representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Municipios e Provincias: Emma Alonso Relinque (Castilla-La Mancha)… Minia Martul Tobío (Galicia), [et al]. Leyre, abril de 2002, 80 p. En: http://dglab.cult.gva.es/legislacion/pautasleyre.pdf. Consultado o 07/01/2015. E tamén en: http://rbgalicia.xunta.es/legislacion/pautas/pautascast.pdf. Consultado o 07/01/2015.

[7]   Museo do Pobo Galego. En: http://www.museodopobo.es/servizos-biblioteca.php?lang=é. Consultado o 07/01/2015.