facebooktwittertwitter
fundacion
Fundación Olga Gallego

Que é a fundación?

A Fundación Olga Gallego é unha institución privada, sen ánimo de lucro, recoñecida de interese galego e cultural, constituída por iniciativa de Pilar Gallego Domínguez, que contribúe á  difusión e protección dos arquivos e do patrimonio documental mediante actividades de investigación e formación

VISIÓN

A Fundación Olga Gallego nace coa vontade de ser un espazo participativo e solidario que permita fomentar a reflexión e o intercambio de ideas sobre todos os aspectos que preocupan á comunidade arquivística galega, mantendo como referente o espíritu de compromiso cos arquivos, arquiveiros e arquiveiras que practicou Olga Gallego ao longo da súa vida profesional.

MISIÓN

A Fundación Olga Gallego pretende co seu labor contribuír á difusión e protección dos arquivos e do patrimonio documental mediante o fomento dos estudos e da investigación sobre arquivística e arquivos, e mediante o desenvolvemento de actividades de formación.

OBXECTIVOS

  • Crear canles permanentes de comunicación con institucións e profesionais relacionados cos arquivos.

  • Colaborar para a consecución dos seus fins con outras entidades, organismos, institucións ou persoas de calquear ámbito territorial, de forma especial, con aqueles países que teñen unha forte vinculación con Galicia, como Portugal ou os de América.

  • Promocionar e difundir actividades de impulso e protección dos arquivos e do patrimonio documental doutras entidades ou institucións.

  • Fomentar a investigación no ámbito da arquivística e comunicar á sociedade todos os resultados que se obteñan, favorecendo o ben xeral da sociedade.

  • Impulsar actividades de formación no ámbito dos arquivos e do patrimonio documental que axuden á xeración e transmisión de coñecemento.